Casa do Pulpo O Catro

Rúa de San Pedro, 4
15703 – Santiago de Compostela
(A Coruña)