Restaurante Río Liñares

Ponte Liñares, 7
36688 (Callobre) A Estrada
(Pontevedra)